Torsby kommuns logotyp

Välkommen till Tillgänglighetsguiden

Vi ser fyra olika foton i ett collage om olika funktionshinder. Foto

Vad är tillgänglighet?

Med tillgänglighet menas att alla ska kunna använda något eller kunna delta.

Alla ska kunna komma in i och använda byggnader.
Alla ska få information, och den ska vara gjort så att alla kan förstå den.

Den som ger service till alla i samhället ska tänka på att den också ska vara tillgänglig för personer med olika slags funktionsnedsättningar.

God tillgänglighet är en förutsättning för att alla människor ska kunna delta i samhällslivet på jämlika villkor

Varför en guide?

Som funktionsnedsatt är det svårt att veta vilka platser som är tillgängliga och vilka som är besvärliga eller kanske omöjliga att besöka.
 
Därför har denna guide tagits fram. Den är tänkt att kunna vara en hjälp när man vill besöka olika platser.
 
Vi har alla olika behov och alla upplever samhället olika utifrån till exempel en funktionsnedsättning, men också just på grund utav att vi alla är så olika.

Om man är tveksam är det därför bäst att kontakta den plats man tänker besöka för mer information.

Hur använder du guiden?

Man kan söka i guiden på fyra olika sätt.

  • Ort  - kommunen har delats in i fyra geografiska områden.
  • Kategori  - här finns även underrubriker under "detaljhandel och service"
  • A - Ö  -  här kan du se alla verksamheter som finns inlagda i tillgänglighetsguiden sorterade i en A-Ö lista.
  • Fritextsök - skriv i verksamhetens eller objektets namn i sökfältet.

Under symbolförklaringar kan du se vad de olika symbolerna står för och vilka krav som uppfylls.

Saknar du något eller hittar du några fel i guiden?

Kontakta: Cecilia Sjödén, cecilia.sjoden@torsby.se
Besöksadress: Kommunhuset, Nya Torget 8, Torsby
Postadress: Torsby kommun, 1. kommunkansliet, 685 80 Torsby

Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby. Telefon: 0560-160 00