Torsby kommuns logotyp

Dalby kyrka och församlingshem. Övre Älvdals församlings pastorsexpedition.

Besöksadress:
Långavägen 24 (Dalby)
Ort:
Sysslebäck
Telefon:
0564-410 62 Pastorsexpedition (bokning av församlingshemmen och kyrkorummen i församlingen). Församlingshemmet Dalby 0564-410 26.
Övrigt:
Pastorsexpeditions öppettider se webbplatsen.
Rullstols- och rullatoranvändare kan själva ta sig in i lokalen.
Rullstols- och rullatoranvändare kan behöva hjälp för att komma in i eller förflytta sig i lokalen.
Lokalen har handikapptoalett.
Handikapparkering finns.
Anpassningar för synskadade finns.
Lokalen har eller kan förses med hörslinga.
Parkeringsplats finns i närheten av entrén.

Bra att veta

För synskadade: Ledarhund för medföras. Pastorsexpedition finns i separat byggnad entrén har en ramp och dörröppnare. Utåtgående dörr med handtg till höger. Luftsluss 223 cm. Expedition finns till vänster innanför entrén en bit in i lokalen och sedan på vänstra sidan. Toalett finns på högra sidan, före expeditionen. Entrén till församlingshemmet har en trappa med 5 steg. På nedre plan finns samlingslokal och em hamdikapptoalett. På övre plan har man barnverksamhet. Kyrkans entré har en trappa med 4 steg.Toalett finns till vänster innanför entrén.
För hörselskadade: Hörslinga finns i kyrkan.
Ramp: Ramp till pastorsexpedition. Lutning 12%. Längd 4,2 m. Ramp till kyrkan. Lutning 12%. Längd 7 m. Ramp till församlingshemmet. Lutning 17%. Längd 7,2 m. Kant/höjdskillmad mot mark 3 cm.
Entré: Entrén till pastorsexpedition har rap och dörröppnare. Dörruppställningsbredd 90 cm. Tröslel 2,5 cm. Norra ingången till kyrkan har ramp. Dörröppnare saknas. Dörruppställningsbredd 62 cm (pardörr 122 cm). Tröskel 3 cm. Entrén till församlingshemmet har trappa. Ramp finns på baksidan ingång via veranda. Dörruppställningsbredd 58 cm (pardörr 117 cm). Tröskel 2 cm.
Handikapptoalett: Finns vid pastorsexpediton. Golvyta 200 x 206 cm. Dörruppställningsbredd 87 cm. Ingen tröskel. Toalettstolen nås från vänster. I kykan finns en toalett med golvyta 250 x 137 cm. Dörruppställningsbredd 85 cm. Ingen tröskel. Toalettstolen nås rakt fram ifrån. Handikapptoalett i församlingshemmet har en golvyta på 185 x 168 cm. Dörruppställningsbredd 78 cm. Tröskel 0,5 cm. Toalettstolen nås rakt fram ifrån.
Handikapparkering: Finns 12 m från pastorsexpedition och 33 m från församlingshemmet. 3,9 x 5 m Vid kyrkan finns ingen handikapparkering.
Övrig information: Parkering finns 100 m från kyrkan. Angöring i direkt anslutning till entrén. Parkering finns 18 m från församlingshemmet. Angöring 10 m från entrén med ramp. Något ojämn markbeläggning mellan angöringsplats och ramp.

Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby. Telefon: 0560-160 00