Torsby kommuns logotyp

Frykenskolan

Besöksadress:
Gärdesgatan 2
Ort:
Torsby
Telefon:
0560-162 50 expedition
Övrigt:
Årskurs 6 - 9 och Grundsärskola. Aula och idrottshall finns. Fritidsgård (information finns på egen sida).
Rullstols- och rullatoranvändare kan själva ta sig in i lokalen.
Rullstols- och rullatoranvändare kan behöva hjälp för att komma in i eller förflytta sig i lokalen.
Lokalen har handikapptoalett.
Handikapparkering finns.
Lokalen har hiss för funktionshindrade.
Anpassningar för synskadade finns.
Lokalen har eller kan förses med hörslinga.
Kundtoalett finns. Delvis handikappanpassad  toalett finns.
Parkeringsplats finns i närheten av entrén.
Personhiss finns.

Bra att veta

För allergiker: Gröna växter finns. Inga heltäckningsmattor.
För synskadade: Entrén till expedition finns på gaveln mot söder på huvudbyggnaden, ingång från Gärdesgatan. Ramp finns vid vägg. Utåtgående dörr med handtag till höger på vänstra pardörren. Personal finns till höger och vänster en bit in i lokalen. Toalett finns rakt fram.
För hörselskadade: Hörslinga finns i aulan.
Ramp: Ramp vid entrén till expedition. Lutning 6- 8 % mot trottoar. Mot handikapparkering större lutning även i sidled. Alternativt kan man nå expedition via skolgården. Ingen nivåskillnad. Ramp finns till slöjdbyggnad samt bildsal.
Entré: Entrén vid expedition, från Gärdesgatan, har trappa och ramp. Dörröppnare finns. Dörruppställningsbredd 90 cm. Tröskel 1,5 cm. Expedition kan också nås från skolgården. Dörruppställningsbredd 88 cm. Tröskel 2 cm. Dörröppnare finns. Entrén till aulan från Gärdesgatan, har en trappa. Handikappentré från skolgården. Dörruppställningsbredd 90 cm. Tröskel 2 cm. Dörröppnare finns. Entréerna från skolgården till lektionssalar/cafeteria har dörröppnare. Dörruppställningsbredd 119 cm.Tröskel 0,5 cm. Dörröppnare finns. Västra entrén till gympasalen har dörröppnare. Dörruppställningsbredd 92 cm. Tröskel 2 cm. Invändiga trappor ner till omklädningsrum och upp till gympasalen. En låst trapphiss finns vid trappan upp till gympasalen. Ett specialinrett omklädningsrum finns. Övriga entréer till gympabyggnaden är ej handikappanpassade kan endast nås via nedåtgående trappor.
Handikapphiss: Hiss finns till lektionssalar i huvudbyggnaden. Korgmått 110 x 142 cm.Dörruppställningsbredd 86 cm. Trapphiss finns till gympasalen.
Handikapptoalett: Finns vid expedition. Golvyta 219 x 235 cm. Dörruppställningsbredd 87 cm. Ingen tröskel. Toalettstolen nås från höger. Det finns ett utrymme på 86 cm till vänster. Handikapptoaletten vid aulan har en golvyta på 229 x 210 cm. Dörruppställningsbredd 86 cm. Ingen tröskel. Toalettstolen nås från vänster och höger. Det finns för elever, 4 st handikapptoaletter i huvudbyggnaden. Handikapptoalett finns även i slöjdbyggnaden och vid hemkunskapen.
Handikapparkering: Finns 20 m från entrén, vid expedition. Parkeringsrutan storlek 4,80 x 5 m. Lutning 1 %. FRån parkeringen och mot entrén finns en större lutning.
Övrig information: Man kan efter skoltid köra fram till handikappentréerna som nås från skolgården. DEt är entrén till aulan, skolsalar/cafetreria och expedition. Gympasalen med omklädningsrum är endast delvis handikappanpassad. Det finns yttre och inre trappor.

Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby. Telefon: 0560-160 00