Torsby kommuns logotyp

Symbolförklaringar

  • Tillgängligheten visas i guiden med hjälp av symboler. Läs i  beskrivningen här nedanför vad de olika symbolerna står för.
  • De symboler som finns med på de olika verksamheternas (objektens) sidor i guiden visar vilka tillgänglighetskrav som är uppfyllda.
  • Under "Bra att veta" på varje objekts sida finns mer information. T.ex. finns information om lutningen på ramper, hur breda dörröppningar är, var i loklen hörslingor finns, hur toaletter är inredda och mycket mer.
Rullstols- och rullatoranvändare kan själva ta sig in i lokalen.
Rullstols- och rullatoranvändare kan behöva hjälp för att komma in i eller förflytta sig i lokalen.
Lokalen har handikapptoalett.
Handikapparkering finns.
Lokalen har hiss för funktionshindrade.
Information för synskadade finns under varje objekt "Bra att veta"
Lokalen har eller kan förses med hörslinga.
Kundtoalett finns. Delvis handikappanpassad  toalett finns.
Parkeringsplats finns i närheten av entrén.
Personhiss finns.
Rullstols- och rullatoranvändare kan själva ta sig in i lokalen.

Rullstols- och rullatoranvändare kan själva ta sig in i lokalen

Hiss finns om lokalen har flera plan
Ramp finns vid trappor och nivåskillnader
Dörröppningsfunktion finns.
Låg tröskel kan förekomma
Mer information under varje objekt, "Bra att veta"

Rullstols- och rullatoranvändare kan behöva hjälp för att komma in i eller förflytta sig i lokalen.

Rullstols- och rullatoranvändare kan behöva hjälp för att komma in i eller förflytta sig i lokalen 

Ett trappsteg eller annan nivåskillnad kan förekomma.
Dörröppnare saknas.
Ramper kan vara lite branta eller långa.
Högre trösklar kan finnas.
Mer information under varje objekt, "Bra att veta"

Lokalen har handikapptoalett.

Lokalen har handikapptoalett

Toaletten har en större golvyta.
Toaletten har en bred dörröppning.
Dörren saknar stängare.
Toalettstolen är extra hög.
Stödhandtag finns.
Larm finns.
Mer information under varje objekt, "Bra att veta"

Handikapparkering finns.

Handikapparkering finns

Se detaljerad information under varje objekt, "Bra att veta"

Lokalen har hiss för funktionshindrade.

Lokalen har hiss för rullstols- och rullatoranvändare

Hissen har en större golvyta.
Dörröppningsfunktion finns.
Mer information under varje objekt, "Bra att veta"

Information för synskadade finns under varje objekt "Bra att veta"

Information för personer med synnedsättning

finns under rubriken "Bra att veta"

Lokalen har eller kan förses med hörslinga.

Lokalen har eller kan förses med hörslinga  

Se detaljerad information var i byggnaden teleslinga finns, under varje objekt. "Bra att veta"

Kundtoalett finns. Delvis handikappanpassad  toalett finns.

Kundtoalett finns

Delvis handikappanpassad toalett kan också finnas.
Se detaljerad information under varje objekt, "Bra att veta"

Parkeringsplats finns i närheten av entrén.

Parkeringsplats finns i närheten av entrén 

Personhiss finns.

Personhiss finns.

Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby. Telefon: 0560-160 00